måndag, november 07, 2011

Halvoffentlig text

Jag sitter när tiden finns och startar om min avhandling, den kommer (troligen) att i huvudsak koncentrera sig på spel, ämnet är datorgenererade miljöer. Om några dagar ska jag ha ett seminarium och jag har förberett en kort text inför det, den är en tidig version av en bit av ett kapitlen kring platser och ting. Det är också den första delen av detta arbete som jag lägger ut här. Däremot är det mitt andra seminarium och andra kapitel. Om du undrar så ser planen för avhandlingens disposition ut såhär:
  1. Inledning
  2. Spel (ludologi, regler vs. narrativitet)
  3. Platser (landskap, plats, byggnad, objekt, realitet vs. virtualitet)
  4. Människor (upplevda människor, kommunikation, gestaltning vs. interaktion)
  5. Teknik (självrefererande konst och objekt, funktion vs. extas)
  6. Avslutning
Det är kapitlen 2-5 som jag jobbar med för tillfället, kapitel 2 är mer färdigt än de övriga men kanske också mest i behov av att omarbetas, länken ovan leder till en bit av kapitel 3. Ordningen är högst preliminär dessutom, och kanske egentligen inte så viktig i detta skede av skrivandet.
Jag funderar just på om jag behöver kommentarer på det jag skriver; jag vet faktiskt inte. De kommentarer jag bryr mig om hoppas jag få av kollegor inom ramen för seminarier, det är så det fungerar i universitetsvärlden. Så vi får väl se.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar