onsdag, november 10, 2010

1800-tal

Föreläser på 1800-talskursen, det är tvära kast mellan arkitektur, måleri (och i morgon fotografi), likaså mellan gestaltning och teknik. Jag hoppas att mina studenter läser sin mycket måttliga kurslitteratur så att de skapar sig ett bra grepp om området; det är helt enkelt för stort, för många goda infallsvinklar, för mycket material för de få veckor vi ägnar åt det. Jo, det är samma problem med alla delkurser, jag vet. Men jag vill att de ska förstå hur teknik och konst och samhälle och stadsplanering och sociala förändringar ständigt bildar nya mönster, sitter ihop på unika sätt vid varje tid och plats och att de är läsbara. Möjliga att förstå, och att de i den förståelsen blir bättre intellektuella, bättre människor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar