måndag, april 07, 2014

Å jobbet, det går bra?

Först två timmars föreläsning om regulariseringar i Europas huvudstäder under 1800-talet. Mest Paris men också en del andra exempel för att visa på vad som är gemensamma drag, å vad som är regionalt. Sedan styrelsemöte, det var egentligen ett heldagsmöte men jag fick be Cecilia gå de första två timmarna medan jag undervisade och så fick hon ta mina seminarier på eftermiddagen. Vad gjorde man utan rediga kollegor som kan ta och hugga i? Jag har ofta mina tvivel om denna styrelse för institutionen, den liknar inte alls de många styrelser jag annars suttit i, inte ens institutionsstyrelsen för konstvet på den tiden vi hade en sådan. Man har ett mycket kreativt förhållningssätt till arbetsordningen vid Lunds universitet och sin egna roll i verksamheten, det kan kännas mycket påfrestande väldigt ofta men jag tror jag just blivit utmanövrerad inför nästa mandatperiod så den saken får någon annan dra i. Vi var hursomhelst i Biskopshuset och det är ju trevligt eftersom man då får återse all den konst som en gång hängde i Universitetshuset och på väggarna hos institutionen för konstvetenskap.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar