måndag, september 17, 2012

Skolan

Jag jobbar på universitetet, inte i en skola. Jag undervisar studenter, inte elever. Det är en skillnad där men vad betyder det nu när skolan har blivit en populistisk lekstuga under Jan Björklunds ledning, han lyckas komma med det ena ogenomtänkta förslaget efter det andra och alla leder de till mindre utbildning för de som behöver den mest.
Nu senast en kortare och icke-teoretisk gymnasieskola, vilket ju då dumpar sina elever i en återvändsgränd av illa betalda lågstatusarbeten utan en chans att komma vidare. Om denna satsning på korta yrkesutbildningar också matchades med en satsning på livslångt lärande där de som gått där kan ta sig vidare senare i livet så kunde det möjligen vara ett alternativ, men istället så stänger man så många möjligheter som man bara kan.
Högre studier är den bästa chansen vi alla har för att förbättra våra liv, vidga våra vyer och skaffa oss ett bättre jobb. Istället får vi en massa trams som ingen vill ha, inte lärarna och inte näringslivet. Så någon faktiskt plan för att få fler att studera mer ordnas inte, istället dränks allt i en hopplös populism där högre studier och intellektualism är något misstänkt istället för en rättighet för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar