måndag, juni 16, 2014

Josephson

Huset där jag jobbat sen 1998 döptes till Josephson när vi flyttade in, efter förste professorn i konsthistoria; Ragnar Josephson. Det är ritat av Bernt Nyberg och stod klar 1965*; från början som en del av den medicinska fakulteten (precis som de övriga byggnaderna som min institution bebor i tre dagar till; Wrangel, Nordlin, Kulturanatomen). Jag har bråda dagar att sortera, kasta, packa, märka. Ganska mycket jag hittar har aldrig varit uppackat efter den förra flytten, den som gick från Universitetshuset (ritat av Helgo Zettervall). Jag var med den gången också men då hade jag inget ansvar för något. Idag hittade jag en samling halvstora glasnegativ men också microfilm och mängder av vanliga 35 mm negativ; jag samlar det som är i gott skick (eller ovanligt) så jag kan använda det i undervisning. Kunskaper om klassiskt foto är en av de saker som snabbt håller på att försvinna, mina studenter har aldrig varit i ett mörkrum eller framkallat en bild (med något enstaka undantag varje termin än så länge). En annan sak jag kommer att sakna är Nybergs säkra materialhantering som jag så ofta använt i undervisningen; den råa betongen, det bruna teglet, den snyggt murade trapphusväggen, hur trappan smygs in i väggen och dess tunna specialgjorda handledare i lackat järn. Svart-grått-brunt och väldigt materialäkta; "the devil is in the details" som en berömd modernist skrev.
* 1964 enligt infotavla mellan husen, 1966 enligt wikipedia, Akademiska hus föreslår 1965, det gör även Lennart Lundberg i sin 80-poängsuppsats som han skrivit vid institutionen 2003, och eftersom han beskriver sitt arbete med att söka efter planer och ritningar så tar jag honom på orden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar