fredag, februari 12, 2010

Mein Kampf

Av alla underligheter att läsa, men jo jag försöker ta mig igenom Hitlers självbiografi/politiska manifest. Som talbok, och det blir ca 40 timmar totalt.
Det brukar sägas att om fler läst denna bok så skulle färre blivit nazister och det stämmer helt med mitt första intryck (efter ca 3 timmar); det är en text fylld av helt synliga retoriska vändningar som alla är duktigt självförhärligande, det är mycket öde och mycket nation. Men det är också påfallande naivt och självmotsägande. Jag har svårt att tänka mig att förnuftiga människor inte ser igenom dessa resonemang, och det är för långdraget och ointressant för att locka de oförnuftiga. Alltså torde det vara en mycket oläst bok.

Jag har redan passerat den första antisemitiska utgjutelsen och det är bisarrt att se hur ett långt resonemang byggs upp ur iakttagelsen att "judar är smutsiga och luktar illa", det är en onekligen en slags historisk chock att lyssna när man vet vad detta leder till.

Nå det finns en tankefigur som ständig återkommer (och som kan ses i ganska mycket av den nazistiska kulturen) som jag också tycker mig finna hos sverigedemokraterna. Det är det plågsamma förhållandet till tiden och historien. Å ena sidan är man rädd för fram- och samtiden som är stadd i förfall och man blickar med njutning bakåt mot gångna storhetsdagar (vilka dessa verkligen skulle vara görs aldrig helt klart). Samtidigt är man framtidens hopp och jagas av smutsiga människor som hör en mörk forntid till, och man är det enda motståndet i en belägrad värld. Det är en bild av att vara inpressad i ett mycket tunt skikt av just förgången tid där allt var bra och på alla sidor kring detta lurar ett ohyggligt hot. Det är, verkar det som, en effektiv bild för att fånga en ängslig samtid men man lockar inte med något, man bara skrämmer med främmande spöken.

Vara hur det vill med det, jag är inte säker på att jag kan ta mig genom hela texten. Det är inte förföriskt, det är inte ens intressant särskilt ofta. Det är mest ganska monotont och det finns vad jag kan se ingen som helst anledning att hindra någon att läsa denna bok (den är inte förbjuden i Sverige, bara omgiven av en vagt hotfull mystisk aura). Tvärt om så kan läsning vara ett lämpligt straff för den som har uttryckt korkade rasistiska idéer offentligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar